Psykoterapia

Tarjoan psykoterapiaa, viitekehys työskentelyssäni on traumapsykoterapeuttinen. Traumapsykoterapia toteutetaan kolmivaiheisen mallin mukaan. 1. vaihe on stabilisoiva eli vakauttava, 2. vaihe on traumojen työstäminen ja 3. vaihe on traumakokemusten integrointi persoonallisuuteen ja tulevaisuuteen suuntaaminen. 


Kriisityö

Tarjoan kriisiapua traumaattisten kokemusten jälkeen yksilöille, perheille ja yhteisöille. Nopealla avulla traumaattisen tapahtuman jälkeen on tavoitteena tukea tervettä prosessin etenemistä, käynnistää traumaattisen tapahtuman luonnollinen käsittely sekä avata tuskallisia juuttumia tapahtuneen käsittelyssä. Tarkoitus on vähentää turhaa kärsimystä, ehkäistä vakavaa traumatisoitumista ja auttaa taas kiinnittymään uuteen arkeen tapahtuneen jälkeen. 


Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöille sekä muuta auttamistyötä tekeville. Työnohjauksessa on mahdollisuus käsitellä ihmissuhdetyön nostamia omia reaktioita ja yrittää löytää keinoja auttaa muita traumatisoitumatta itse. Toisten ihmisten auttamisessa on riskinä myötätuntouupumus tai sijaistraumatisoituminen, jos auttajalla ei ole mahdollisuutta käsitellä työn nostamia tunteita ja vaikutuksia itseen. Työntekijän on tärkeää löytää suojaavia rajoja auttajan työssä ja samalla säilyttää hyvä yhteys apua tarvitsevaan, oppia säätelemään empatiaansa. Työnohjauksessa on mahdollisuus omaan ja ammatilliseen kasvuun oppimalla ymmärtämään ilmiöitä itsessä ja apua hakevassa. Käsittely auttaa jaksamaan paremmin vaativassa työssä toisen ihmisen elämänhaasteiden selvittelyssä. 


Kouluttaminen

Tarjoan koulutusta mm. traumatisoitumisesta, dissosiaatiohäiriöistä,  traumatisoituneen ihmisen auttamisesta, sijaistraumatisoitumisesta, kriiseistä ja kriisiauttamisesta. Kohderymänä voivat olla sosiaalitoimen, psykiatrian,  terveydenhuollon ja opetustoimen henkilöstö sekä muut auttamistyötä tekevät.