Koulutus

Pohjakoulutukseni on sosiaalityöntekijän koulutus, sosiaalihuoltajatutkinto Tampereen yliopistosta. Olen käynyt 2-vuotisen perheterapiakoulutuksen ja             2-vuotisen työnohjaajakoulutuksen. Olen käynyt mielenterveyteen ja psykiatriaan liittyviä lyhyempiä koulutuksia. Olen suorittanut parisuhdeneuvojakoulutuksen, joka oikeuttaa Fisher-parisuhdeneuvojanimikkeeseen.

Erityistason kriisipsykoterapiakoulutuksen kävin vuosina 1995-1998, koulutuksen järjestäjä oli Suomen Mielenterveysseura. Koulutus oikeuttaa psykoterapeutti-nimikkeen käyttöön (TEO 27.2.1998). Olen ollut Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä 1.8.2000 alkaen.  Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä 1.1.2019 alkaen.

Olen erikoistunut traumapsykoterapiaan ja käynyt lukuisia koulutuksia kriiseistä,  vakavasta traumatisoitumisesta, dissosiaatiohäiriöistä, sijaistraumatisoitumisesta, vakavasti traumatisoituneiden ja dissosiaatiohäiriöistä kärsivien traumapsykoterapiasta. Koulutukset ovat käsitelleet monipuolisesti vakavaa traumatisoitumista sekä traumapsykoterapiaa aikuisten, nuorten ja lasten kohdalla.

"Sensomotorinen psykoterapia traumojen hoidossa" -koulutuksen kävin vuosina 2005 -2006. Sensomotorinen psykoterapia keskittyy siihen, millä tavoin keho kantaa trauman ja kiintymyssuhdepuutosten taakkaa. Sen jälkeen olen käynyt useita koulutuksia siitä, miten trauma näkyy kehossa ja miten keho huomioidaan trauman hoidossa. 


Työkokemus

Olen toiminut 12,5 vuotta sosiaalityöntekijänä mielenterveystoimistoissa ja psykiatrian poliklinikalla Tampereella, Vammalassa ja Huittisissa. Kriisityöntekijänä olen ollut Vammalassa kriisikeskuksessa (Tukitalo) vuosina 1995 - 2005. Työhön kuului asiakkaille annettava kriisiapu, yhteisöä kohdanneiden isojen kriisien debriefing-työ, yhteistyö, konsultaatio, tukihenkilöiden kouluttaminen, verkkokriisityö Tukinetissa ja siinä vastaajien kouluttaminen. 

Sen jälkeen olen ollut Tampereella Setlementti Naapurissa vuosina 2005 - 2008 kriisi- ja traumatyöntekijänä. Työhön kuului Tampereen debriefing-työn toiminnan- ohjaajana toimiminen, traumahoito perheväkivaltaa kokeneille ja seksuaalista väkivaltaa kokeneille naisille. Olin vetäjänä traumahoidollisissa ryhmissä seksuaalista väkivaltaa kokeneille ja itsemurhan tehneiden läheisille. Työhön kuului myös trauma-avun kehittäminen sekä traumakoulutuksia asiakkaille ja työntekijöille.  Työhöni kuului myös debriefing-toiminnan koordinointi, päivystäjien koulutus ja työnohjaus. 

Olen toiminut kouluttajana Mielenterveyden Keskusliiton tukihenkilöprojektissa ja puhelinauttamisessa sekä kuntoutuskurssien vetäjänä. Olen ollut myös Suomen Mielenterveysseuran kuntoutuskurssien vetäjänä, kurssit olivat kivun hallinnasta ja itsemurhan tehneiden läheisille järjestetty kurssi. Olen ollut vuoden irtisanottujen ja lomautettujen henkilöiden Tuki-projektissa sekä tehnyt psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä projekteja useissa työyhteisöissä. Olen toiminut läheisneuvonpidon (sosiaalityön menetelmä) koollekutsujana ja menetelmän kouluttajana. Olen kouluttanut kriisiryhmiä, pitänyt heille perus- ja jatkokoulutuksia. Olen pitänyt paljon koulutuksia traumatisoitumisesta ja vakavasti traumatisoituneen auttamisesta sekä sijaistraumatisoitumisesta mm. psykiatrian ja sosiaaalitoimen henkilöille.

Yksityisenä elinkeinonharjoitajana olen toiminut päätyöni ohella sivutoimisesti vuodesta 1992 ja päätoimisesti vuodesta 2008 alkaen. Olen erikoistunut traumapsykoterapiaan ja sensomotoriseen psykoterapiaan traumatisoituneiden auttamisessa. Viitekehykseni psykoterapeuttina on traumapsykoterapeuttinen.